Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Thủ tục thay đổi tên cổ phần tại Nghệ An

  Trong quá trình hoạt động, việc đổi tên công ty tạo ra những thuận lợi không nhỏ đối với quá trình kinh doanh sản xuất. Xét cho cùng một cái tên hay, dễ nhớ, dễ ấn tượng đối với khách hàng và để tạo nên một thương hiệu cho riêng doanh nghiệp mình là ...

  Trong quá trình hoạt động, việc đổi tên công ty tạo ra những thuận lợi không nhỏ đối với quá trình kinh doanh sản xuất. Xét cho cùng một cái tên hay, dễ nhớ, dễ ấn tượng đối với khách hàng và để tạo n ...

 • Thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp tại Nghệ An

  Một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động khi bị giải thể, phá sản, doanh nghiệp bị chia trong trường hợp chia lại doanh nghiệp, doanh nghiệp bị sáp nhập trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp hợp nhất trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp. ...

  Một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động khi bị giải thể, phá sản, doanh nghiệp bị chia trong trường hợp chia lại doanh nghiệp, doanh nghiệp bị sáp nhập trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp ...

 • Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên tại Nghệ An

  Trong trường hợp công ty thay đổi chủ sở hữu, chủ sở hữu mới hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức liên quan. Luật Blue xin hướng dẫn thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 ...

  Trong trường hợp công ty thay đổi chủ sở hữu, chủ sở hữu mới hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức liên quan. Luật Blue xin hư ...

 • Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty hợp danh tại Nghệ An

  Công ty hợp danh là doanh nghiệp gồm có thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn. Vốn điều lệ của công ty là do các thành viên trong công ty góp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty hợp danh có quyền tăng vốn điều lệ. Luật Blue x ...

  Công ty hợp danh là doanh nghiệp gồm có thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn. Vốn điều lệ của công ty là do các thành viên trong công ty góp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ...

 • Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty tại Nghệ An

  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Luật Blue xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ng ...

  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở ...

 • Thay đổi vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

  Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.Trong trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân (DNTN), chủ DNTN phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi ...

  Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.Trong trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân (DNTN), chủ DNTN phải gửi Thông báo về v ...

 • Thay đổi người đại diện chi nhánh công ty tại Nghệ An

  Trong quá trình hoạt động, có thể phát sinh nhu cầu thay đổi người đại diện chi nhánh công ty, trường hợp này quý công ty cần tiến hành thông báo thay đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật Blue xin hướng dẫn thay đổi người đại diện chi nhánh c ...

  Trong quá trình hoạt động, có thể phát sinh nhu cầu thay đổi người đại diện chi nhánh công ty, trường hợp này quý công ty cần tiến hành thông báo thay đổi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật Blue ...

 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất tại Nghệ An

  Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trong đó sáp nhập doanh nghiệp là một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) ...

  Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trong đó sáp nhập doanh nghiệp là một hoặc một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp ...

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp tự nguyện tại Nghệ An

  Giải thể doanh nghiệp trong hai trường hợp, trường hợp tự nguyện theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; ...

  Giải thể doanh nghiệp trong hai trường hợp, trường hợp tự nguyện theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ s ...

 • Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp tại Nghệ An

  Hợp nhất hai công ty là con đường ngắn nhất để có một công ty lớn mạnh cả về nhân sự lẫn tài chính, khi hợp nhất hoạt động công ty cộng dồn về vốn, tài sản, nhân sự, thị phần,…. Của hai hay nhiều doanh nghiệp được hợp nhất, như vậy những công ty bị h ...

  Hợp nhất hai công ty là con đường ngắn nhất để có một công ty lớn mạnh cả về nhân sự lẫn tài chính, khi hợp nhất hoạt động công ty cộng dồn về vốn, tài sản, nhân sự, thị phần,…. Của hai hay nhiều doan ...