Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Trình tự thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nghệ An

  Việc luật cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà luật không cấm không có nghĩa là bạn không cần đăng ký với cơ quan cấp phép. Nghĩa là ngoài mã ngành chính mà doanh nghiệp đã chọn làm chủ đạo, bạn có thể chọn thêm nhiều mã ngàn ...

  Việc luật cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà luật không cấm không có nghĩa là bạn không cần đăng ký với cơ quan cấp phép. Nghĩa là ngoài mã ngành chính mà doanh nghiệp đã ch ...

 • Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An

  Thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng thủ tục thay đổi tên công ty thường gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP luật Blue xin tư vấn đăng ký thay đổi tên d ...

  Thay đổi tên công ty là một trong những nội dung quan trọng khi thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng thủ tục thay đổi tên công ty thường gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Theo nghị định 78/2015 ...

 • Thay đổi người đại diện công ty TNHH tại Nghệ An

  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cùng với các giấy tờ kèm theo khác. Trong bà ...

  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở ...

 • Thủ tục tách công ty tại Nghệ An

  Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quy ...

  Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau ...

 • Trình tự đăng ký thay đổi tên công ty tại Nghệ An

  Tên doanh nghiệp (tên công ty) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có sự thay đổi về ngành, nghề, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hoặc xét thấy tên công ty không còn p ...

  Tên doanh nghiệp (tên công ty) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có sự thay đổi về ngành, nghề, chiến lược kinh doanh của ...

 • Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

  Trong quá trình hoạt động khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, đối với mỗi nội dung trên đăng ký kin ...

  Trong quá trình hoạt động khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ...

 • Trình tự thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An

  Việc thay tên công ty không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Các quyền, nghĩa vụ của công ty với hợp đồng không thay đổi, mã số thuế công ty cũng không thay đổi do vậy sẽ không phải ký lại hợp đồng. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo tới các ...

  Việc thay tên công ty không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Các quyền, nghĩa vụ của công ty với hợp đồng không thay đổi, mã số thuế công ty cũng không thay đổi do vậy sẽ không phải ký lại hợ ...

 • Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An

  Trong thời gian tồn tại và hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên trở lên do nhiều lý do khác nhau mà có thể dẫn tới việc thay đổi thành viên góp vốn trong công ty, khi công ty tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới thì công ty cần phải thực hiện thủ ...

  Trong thời gian tồn tại và hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên trở lên do nhiều lý do khác nhau mà có thể dẫn tới việc thay đổi thành viên góp vốn trong công ty, khi công ty tiếp nhận thêm thành v ...

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

  Giải thể và Phá sản là hai hình thức cùng dẫn tới việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp nhưng có nhiều điểm khác biệt trong cách thức thực hiện và điều kiện áp dụng. Luật Blue xin tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân  tại Nghệ An như ...

  Giải thể và Phá sản là hai hình thức cùng dẫn tới việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp nhưng có nhiều điểm khác biệt trong cách thức thực hiện và điều kiện áp dụng. Luật Blue xin tư vấn thủ t ...

 • Thủ tục thay đổi tên cổ phần tại Nghệ An

  Trong quá trình hoạt động, việc đổi tên công ty tạo ra những thuận lợi không nhỏ đối với quá trình kinh doanh sản xuất. Xét cho cùng một cái tên hay, dễ nhớ, dễ ấn tượng đối với khách hàng và để tạo nên một thương hiệu cho riêng doanh nghiệp mình là ...

  Trong quá trình hoạt động, việc đổi tên công ty tạo ra những thuận lợi không nhỏ đối với quá trình kinh doanh sản xuất. Xét cho cùng một cái tên hay, dễ nhớ, dễ ấn tượng đối với khách hàng và để tạo n ...