Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thêm thành viên mới công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An

Khi có thành viên góp vốn mới tham gia, doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung bổ sung thành viên góp vốn và nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự kiến thay đổi. Luật Blue xin tư vấn Thủ tục thêm thành viên mới công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Thủ tục đăng ký thêm thành viên mới

Căn cứ theo khoản 1 điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì thủ tục bổ sung thành viên mới công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định như sau:

Hồ sơ bao gồm:

1. Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;
 • Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;
 • Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

3. Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty

4. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân

5. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn thêm thành viên mới làm tăng vốn điều lệ sẽ dẫn tới việc những thông tin công ty đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị thay đổi. Theo điểm c, Khoản 1, Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi thay đổi những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp (phụ lục II-1 thông tư 20/ 2015/TT-BKHĐT);
 • Danh sách thành viên góp vốn;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của thành viên là cá nhân.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

Trường hợp đã đầy đủ giấy tờ hồ sơ: Cấp Giấy biên nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên.

Mọi vướng mắc về thủ tục thêm thành viên mới công ty TNHH 2 thành viên tại Nghệ An, vui lòng liên hệ luật Blue qua hotline 0974 208 518 – 0947 502 028 để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận