Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Nghệ An

Kinh tế thị trường đang thời kỳ mở cửa và phát triển hội nhập, các công ty được thành lập ra rất nhiều, xong cũng có nhiều nhu cầu thay đổi mô hình công ty để phù hợp với thị trường và nhu cầu vốn góp, bài viết này công ty Tư vấn Blue xin chia sẻ đến quý khách hàng trình tự các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Nghệ An.

Trình-tự-thủ-tục-thành-lập-công-ty-TNHH-2-thành-viên-trở-lên-internet

                                                                                                         Nguồn Internet

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hai thành viên  trở lên tại Nghệ An bao gồm:

1. Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);

+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

2. Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao danh sách thành viên, Điều lệ đã sửa đổi của Công ty

4. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ);

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

5. Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai Thành viên trở lên:

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới;

+ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào Công ty;

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: nộp bổ sung bản sao hợp lệ lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.

+ Đối với thành viên là cá nhân nước ngoài: Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP.

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty.

– Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: tiếp nhận thành viên mới;

+ Danh sách các thành viên còn lại của Công ty;

6. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

7. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

1. Tiếp nhận hồ sơ:

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

2. Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả cho doanh nghiệp.

3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” phòng ĐKKD

Trên đây chúng tôi xin trình bày trình tự các bước để hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Nghệ An, mọi vấn đề còn thắc mắc xin quý khách hàng liên hệ với chúng tôi công ty Tư vấn Blue tại Nghệ A.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon