Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH 1 TV tại Nghệ An

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rất phù hợp với những người kinh doanh khởi nghiệp, hạn chế được rủi ro có thể xảy đến trong kinh doanh cho chủ sở hữu. Tuy nhiên đến thời điểm công ty đã phát triển ở một mức độ nhất định. Nhu cầu tăng vốn mở rộng kinh doanh hay giam vốn xuất hiện. Câu hỏi đặt ra lúc này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ được tăng, giảm số vốn điều lệ của mình như thế nào. Công ty Tư vấn Blue muốn chia sẻ đến quý vị các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các thủ tục để thông báo, cũng như tăng, giảm số vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

tải xuống (6)

Nguồn Internet

Công ty TNHH một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

– Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật Doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
– Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

+ Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp:

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay vốn điều lệ doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục tha đổi tăng giảm vốn điều lệ là: 03 ngày làm việc

Bước 2: Sau khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Kê khai mẫu 08 nếu việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài.

Trong trường hợp việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Các thủ tục hồ sơ trong trường hợp giảm Vốn Công ty TNHH một thành viên

  • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
  • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Báo cáo tài chính phải đảm bảo tiền mặt đủ thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty.
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
  • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Các thủ tục hồ sơ trong trường hợp tăng vốn Công ty TNHH một thành viên

  • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
  • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Những lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

– Việc tăng vốn điều lệ đơn giản hơn giảm vốn điều lệ doanh nghiệp. Khi tăng vốn điều lệ doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng về thời hạn và phương thức góp vốn còn khi giảm vốn điều lệ doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán khoản vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty.

– Vốn điều lệ của doanh nghiệp ảnh hưởng đến mức thuế môn bài của doanh nghiệp, do đó khi doanh nghiệp có thay đổi điều lệ cần lưu ý có bị thay đổi bậc đóng thuế môn bài hay không? Trong trường hợp có thay đổi thuế môn bài doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành nghề đó.vốn trong trường hợp nào ? Và thủ tục tăng giảm vốn ra sao?

Những nội dung trên là những thông tin về các trường hợp thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Nghệ An, cũng như các thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà công ty Tư vấn Blue Nghệ An mong muốn chia sẻ giúp quý vị tìm hiểu nhanh hơn về việc thay đổi vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận