Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Một số quy định mới về luật doanh nghiệp vừa có quy định mới tại Nghệ An

Tư vấn  Blue chúng tôi xin hướng dẫn và phổ biến một số quy định mới về luật doanh nghiệp năm 2018 tại Nghệ An như sau:

1-0804

Về con dấu doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định không được sử dụng hình ảnh Quốc kỳ, Quốc huy, biểu tượng cơ quan nhà nước… để làm mẫu con dấu. Tuy nhiên, Nghị định 96/2015/NĐ-CP và Nghị định 78/2015/NĐ-CP không có quy định về trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu, cũng như cơ chế xử lý đối với những mẫu con dấu vi phạm quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP nêu trên.

Do vậy, nội dung Nghị định 78 dự kiến được sửa đổi như sau:

Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

2. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong Giấy đề nghị, Thông báo trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

4. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

5. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu. Trường hợp phát hiện nội dung vi phạm của mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo vi phạm và tiến hành gỡ bỏ nội dung mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

6. Trường hợp thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.

7. Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, về việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Củng cố khung pháp lý đối với việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thay vì chỉ hướng dẫn tại Công văn như hiện nay, cụ thể như sau:

Điều 36. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật;

b) Người được ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 11 Nghị định này.

4. Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Qúy vị có thể theo dõi bài viết ở số tiếp theo để hiểu rõ hơn những quy định mới mà Tư vấn  Blue chúng tôi cập nhập.

 

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon