Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Các thủ tục cần thiết để thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty TNHH 1 TV tại Nghệ An

Công ty TNHH Một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Ở loại hình công ty này, chủ sở hữu – thành viên duy nhất của công ty có thể là một cá nhân hoặc là một tổ chức, chứ không bắt buộc phải là một pháp nhân thành lập công ty như trước đây. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên cũng hoàn toàn do một cá nhân hoặc tổ chức góp vào, không hề có sự liên kết góp vốn với nhà đầu tư khác như các loại hình công ty khác. Vì vậy khi muốn thay đổi giấy phép kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên tại Nghệ An sẽ bao gồm việc thay đổi và điều chỉnh các trường hợp sau: thay đổi tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở, hay thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật….Công ty Tư vấn Blue xin chia sẻ các bước hoàn thành thủ tục làm hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cho loại hình công ty TNHH 1 Thành viên.

dt_YGVQ

                                                                                                               Nguồn internet

Trong quá trình tiến hành các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên, các doanh nghiệp cần làm các bước sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bản quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty liên quan đến nội dung thay đổi
 • Các giấy tờ và tài liệu khác kèm theo tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thế:

Đối với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh: cần bổ sung văn bản xác định số vốn pháp định hoặc bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và các chức danh quản lý.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh , tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp bộ hồ sơ trên cho Phòng đăng ký kinh doanh tại Nghê An nơi công ty bạn đã đăng ký.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Bước 3: Nhận kết quả

Trong khoảng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi và nhận Giấy biên nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông tin về ngành, nghề kinh doanh mới sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu công ty bạn có nhu cầu thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty

Đối với việc thay đổi trụ sở chính cần bổ sung: bản sao công chứng danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý theo khoản 3 điều 67 trong luật Doanh nghiệp hoặc theo điều lệ sửa đổi của công ty.

Để thay đổi trụ sở chính công ty TNHH 1 thành viên cần chuẩn bị một số hồ sơ và thực hiện một số thủ tục với Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới

Công ty TNHH 1 thành viên muốn thay đổi trụ sở chính mới so với trụ sở chính đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các loại giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) với nội dung ghi thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi trụ sở chính của công ty

Đối với việc thay đổi trụ sở chính cần bổ sung: bản sao công chứng danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý theo khoản 3 điều 67 trong luật Doanh nghiệp hoặc theo điều lệ sửa đổi của công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty TNHH 1 thành viên phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

công ty TNHH 1 thành viên đến phòng đăng ký kinh doanh dự định đặt trụ sở để đăng ký thay đổi trụ sở chính, có 2 trường hợp:

Trường hợp trụ sở chính mới trong cùng tỉnh với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Trường hợp trụ sở chính mới khác tỉnh so với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính mới.

Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi trụ trở chính của công ty TNHH 1 thành viên.

Lệ phí: 200.000 đồng/lần

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty TNHH 1 thành viên dự định đặt trụ sở mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên này và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây công ty TNHH 1 thành viên đó đã đăng ký.

Lưu ý: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH 1 thành viên này.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật: cần có bản thông báo đồng ý của chủ sở hữu công ty gồm họ tên, chữ ký.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên, người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Các thủ tục cần thiết như sau:

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (Hồ sơ theo bước 1)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: Nhận kết quả
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 200.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty TNHH 1TV

Để tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của công ty TNHH 1 thành viên cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông báo

Nội dung Thông báo công ty TNHH 1 thành viên cần chuẩn bị gồm:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Bước 2: Nộp thông báo

Trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH 1 thành viên gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên.
Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Bước 3: Nhận kết quả

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

Thay đổi tên Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên sẽ được sử dụng tên mới trong hoạt động kinh doanh sau khi tiến hành làm thủ tục thông báo đổi tên doanh nghiệp.

Để tiến hành đổi tên công ty TNHH 1 thành viên cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty TNHH 1 thành viên chuẩn bị Thông báo với các nội dung thông báo Theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gồm các nội dung chính:

 • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên dự kiến thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Kèm theo Thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

(Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty)

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Gửi thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên (gửi 1 bộ hồ sơ)

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ

Nộp lệ phí: 200.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ (theo Thông tư 215/2016/TT-BTC).

Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Thay đổi nội dung đăng ký thuế công ty TNHH 1TV

Để tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của công ty TNHH 1 thành viên cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông báo

Nội dung Thông báo công ty TNHH 1 thành viên cần chuẩn bị gồm:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Bước 2: Nộp thông báo

Trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH 1 thành viên gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Trường hợp công ty TNHH 1 thành viên có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên.
Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Bước 3: Nhận kết quả

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

Công ty luật Blue xin nêu ra một số thủ tục cần thiết để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh trong công ty TNHH 1 Thành viên như: thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi trụ sở chính… quý khách hàng có thể hơn tại công ty Tư vấn Blue.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon