Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động tại Nghệ An

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Công ty Tư vấn Blue Nghệ An xin chia sẻ những thông tin về cung ứng lao động cũng như các thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động tại Nghệ An như sau.

tải xuống (89)

Nguồn Internet

Đối tượng thực hiện:

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo chế độ hợp đồng phải thực hiện thủ tục đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động theo quy định của Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thời điểm thực hiện:

Doanh nghiệp dịch vụ thực hiện đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động sau khi đã được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động.

Thủ tục thực hiện:

1. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động:

Để đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động, Doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

– Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ.

– Phương án thực hiện hợp đồng.

– Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với từng thị trường lao động.

– Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động, có bản dịch bằng tiếng việt.

– Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt

Trong đó, Hợp đồng cung ứng lao động phải có những nội dung chính sau:

– Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng

Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng bao gồm: Tên đầy đủ, tên giao dịch của bên tham gia ký kết hợp đồng; Đại diện của các bên; Địa chỉ đăng ký kinh doanh hay địa chỉ giao dịch; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp, ngày cấp (nếu có), mã số thuế, số tài khoản; Điện thoại, fax, email; các thông tin liên quan khác.

Các nội dung về điều kiện cung ứng, tiếp nhận lao động: số lượng lao động sẽ cung ứng/tiếp nhận; ngành, nghề, công việc phải làm; Địa điểm làm việc; Thời hạn làm việc; Điều kiện, môi trường làm việc; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; An toàn và bảo hộ lao động; Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và tiền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; Chế độ bảo hiểm; Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; Điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí đưa lao động về nước và các điều kiện liên quan khác. Trường hợp hợp đồng cung ứng lao động chỉ là hợp đồng chính thì các nội dung quy định tại khoản này phải được thể hiện cụ thể trong các phụ lục của hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng

Trong hợp đồng phải quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng trong việc tổ chức tuyển chọn, đào tạo lao động trước xuất cảnh, làm các thủ tục đưa và tiếp nhận lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giải quyết phát sinh khi người lao động làm việc ở nước ngoài.

– Tiền môi giới (nếu có)

Trong Hợp đồng phải quy định cụ thể mức tiền môi giới, trách nhiệm thanh toán tiền môi giới (nếu có), đồng tiền dùng để thanh toán tiền môi giới, lộ trình thanh toán tiền môi giới (tiến độ, thời điểm, phương thức thanh toán).

– Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký.

Các tranh chấp chưa được thỏa thuận trong hợp đồng thì lựa chọn áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định của pháp luật nước tiếp nhận lao động hoặc quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để giải quyết.

– Thời hạn hợp đồng và gia hạn hợp đồng

Trong hợp đồng phải quy định cụ thể thời hạn của hợp đồng và điều kiện gia hạn hợp đồng.

– Chấm dứt hợp đồng cung ứng lao động trước thời hạn

Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận, quy định cụ thể về: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng bởi các bên; Trách nhiệm của các bên sau khi chấm dứt hợp đồng; Quyền của người lao động đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Cục quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

3. Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động tại Cục quản lý lao động ngoài nước.

– Cục quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận, xem xét hồ sơ và có thể yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lý lao động ngoài nước phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

4. Thời hạn thực hiện:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện:

Văn bản chấp thuận việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ do Cục quản lý lao động ngoài nước ban hành.

6. Hiệu lực của Hợp đồng cung ứng lao động:

Hợp đồng cung ứng lao động có hiệu lực sau khi được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chấp thuận.

Trên đây là những thông tin về các quá trình, các bước cũng như các thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động tại Nghệ Ancông ty Tư vấn Blue Nghệ An tổng hợp gửi đến quý vị. Mọi vấn đề còn thắc mắc quý vị hãy liên hệ với công ty Tư vấn Blue Nghệ An để được hướng dẫn cụ thể hơn nhé.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận