Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty tại Nghệ An

Bạn đang thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty nhưng lại không biết rõ quy định về mẫu thông báo thay đổi. Vì vậy Tư vấn Blue xin giới thiệu cho bạn về mẫu thông báo thay đổi tên công ty tại Nghệ An theo quy định pháp luật hiện hành.

TÊN DOANH NGHIỆP
————

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư……….. Cấp ngày……………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………

Họ và tên người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………..Dân tộc:……………………………………. Giới tính:……………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số:…………………………………………..Do công an:……………………………….. Cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH NHƯ SAU:

  1. Tên doanh nghiệp dư kiến thay đổi:…………………………………………………………………………………
  • Tên tiếng Việt:………………………………………………………………………………………………………………
  • Tên tiếng Anh:………………………………………………………………………………………………………………
  • Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

                      …….Ngày,…… tháng …… năm……

Kèm theo thông báo                                                                            Đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

  • …………………………..
  • ………………………….

Các giấy tờ kèm theo bao gồm:

  • Quyết định, bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi tên công ty.
  • Quyết định, bản sao hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Hãy liên hệ đến Tư vấn Blue để được hỗ trợ trực tiếp về mẫu thông báo thay đổi tên công ty tại Nghệ An.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon