Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Quy định pháp luật liên quan
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật doanh nghiệp, văn bản hướng dẫn chi tiết, thi hành Luật doanh nghiệp mới Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp. Nghị định 96/2015/NĐ-C ...

  Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật doanh nghiệp, văn bản hướng dẫn chi tiết, thi hành Luật doanh nghiệp mới Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều ...

 • Luật Doanh nghiệp mới năm 2014  Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 sẽ thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Do ...

  Luật Doanh nghiệp mới năm 2014  Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 sẽ thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm ...

 • Luật đất đai sửa đổi 2016

  Những điều cần biết luật đất đai sửa đổi 2016 Tìm hiểu luật đất đai sửa đổi 2016 qua những ý kiến của đại biểu về dự thảo luật đất đai. Toàn văn nghị quyết luật đất đai áp dụng trong năm 2016. Dự thảo phù hợp với Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh ...

  Những điều cần biết luật đất đai sửa đổi 2016 Tìm hiểu luật đất đai sửa đổi 2016 qua những ý kiến của đại biểu về dự thảo luật đất đai. Toàn văn nghị quyết luật đất đai áp dụng trong năm 2016. Dự thảo ...

 • (DĐDN)- Vừa qua, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp tách Giấy chứng nhận đầu tư; biên bản họp theo hình thức lấy ý k ...

  (DĐDN)- Vừa qua, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp tách Giấy chứn ...