Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Luật doanh nghiệp mới năm 2014

Luật Doanh nghiệp mới năm 2014  Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 sẽ thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013. Luật doanh nghiệp mới năm 2014  bổ sung nhiều điểm mới trao nhiều quyền cho doanh nghiệp.

So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp mới năm 2014:

  • Có 10 Chương,  213 Điều, tăng 41 Điều. Trong đó Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 Điều và Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội là những nội dung mới hoàn toàn.
  • Nhiều điểm mới Luật doanh nghiệp 2014 nhấn mạnh quyền tự quyết cho doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.
Luật doanh nghiệp mới 2014

       Luật doanh nghiệp mới 2014

  • Luật Doanh nghiệp mới năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa. Luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005.
  • Nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế. Bất cập của Luật cũ. Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.
  • Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản. Mời bạn đọc tham khảo Luật doanh nghiệp mới 2014 Tại đây
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon