Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Phần mềm chịu thuế suất bao nhiêu?

Ngành nghề xuất bản, sản xuất phần mềm là một ngành nghề đặc thù. Liên quan đến ngành nghề này, mình sẽ bàn 2 lĩnh vực mà độc giả thường quan tâm:

 • Đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với sản phẩm là phần mềm. Chương trình máy tính, dữ liệu điện tử.
 • Xoay quanh các ưu đãi thuế suất giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Trong phạm vi bài này, mình sẽ bàn về chủ đề thứ hai. Trả lời câu hỏi mà khách hàng Tư vấn Blue quan tâm nhất:

Ngành nghề xuất bản phần mềm chịu thuế suất như thế nào

 • Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cơ bản sẽ chịu 03 loại thuế điều chỉnh: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Về thuế môn bài là thuế khai sinh, mình không bàn tới.

Thuế giá trị gia tăng (Còn gọi là VAT).

 • Căn cứ Khoản 1, Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin thì:
 1. Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.
 2. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

Tại Khoản 21, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Quy định về đối tượng không chịu thuế như sau:

 • “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.
  Căn cứ Khoản 2.1, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • “2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa. Dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”
  Như vậy, Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm sẽ không chịu thuế suất giá trị gia tăng. Khi cần xuất hóa đơn cho khách hàng. Bạn vẫn ghi thông tin trên hóa đơn như bình thường, như ở phần thuế suất chịu thuế bạn để là 0%. Cột hàng hóa dịch vụ bạn chỉ để giá trị bán hàng.
Thuế suất phần mềm

                   Thuế suất phần mềm

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Tại Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Quy định về ưu đãi thuế TNDN như sau:

“Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

 •  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao.
 • Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác.
 • Do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

Do vậy, việc được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Dự án đầu tư mới hay không và đầu tư ở lĩnh vực địa bàn nào.

Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của mình Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Nghệ An

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon