Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên tại Nghệ An

Công ty tư vấn Blue xin được giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên tại Nghệ An như sau:

Cơ cấu tổ chức.

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.
  2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
    Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên tại Nghệ An

    Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 2 thành viên tại Nghệ An

  3. Nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.
  4. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
  5. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
  6. Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại điều lệ công ty.

Để biết rõ hơn xin hãy liên hệ với công ty tư vấn Blue để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất!

Tham khảo == > Thành lập doanh nghiệp Nghệ An

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon