Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Khái niệm người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người DDPL phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

2. Không là người bị đóng mã số thuế hoặc là giám đốc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế.

3. Giữ một trong các chức danh quản lý doanh nghiệp.

4. Có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp đang triển khai.

5. Có giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam đối với người nước ngoài.

Thành phần hồ sơ thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

(Quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

Dịch vụ của Luật Blue về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần

  • Luật Blue tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty;
  • Luật Blue tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
  • Luật Blue soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
  • Luật Blue đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Quý khách hàng;
  • Luật Blue đại diện Quý khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
  • Luật Blue tư vấn cho Quý khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Mọi vấn đề vướng mắc về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần, quý vị hãy liên hệ ngay Tư vấn Blue để được hỗ trợ  tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon