Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Trình tự thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần hiện nay đang chiếm một số lượng lớn trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, trên phương diện pháp luật công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu. Trong mô hình này, vốn góp của công ty cổ phần được chia thành từng phần bằng nhau và gọi chung là cổ phần. Có nhiều lí do dẫn đến việc các cổ đông muốn chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho người khác, hãy cùng Tư vấn Blue Nghệ An tìm hiểu về trình tự thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập như sau.

co dong1

Ảnh minh họa

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp năm 2014;
– Nghị định 78/2015/NĐ – CP Về đăng ký doanh nghiệp.

Khái niệm cổ đông sáng lập:

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Quy định về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập:

Nhìn chung quy định về điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật doanh nghiệp 2015 tương tự nhau:

– Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

– Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Luật doanh nghiệp năm 2005 trước đây quy định người nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Đến Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định này đã được sửa đổi. Mặc dù nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng những người nhận chuyển nhượng này cũng không được coi là cổ đông sáng lập trong công ty. Trước đây cổ đông sáng lập khi chuyển nhượng phải thông báo với phòng đăng ký kinh doanh tuy nhiên từ 10/10/2018 theo quy định mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP thì với trường hợp này doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chỉ cần lưu giữ hồ sơ nội bộ về chuyển nhượng cổ phần và thực hiện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần như sau:

  • Biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần (chỉ áp dụng trong trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần trong 3 năm đầu từ khi thành lập công ty theo điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập).
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
  • Biên bản thanh lý/xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.
  • Số cổ đông ghi nhận thông tin cổ đông mới.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập :

– Các bên liên quan ký kết vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng hay bên mua, bên bán); hai bên thỏa thuận đi đến nội dung hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hợp pháp bao gồm: Quốc hiệu tiêu ngữ; tên hợp đồng; Bên Bán; Bên Mua; đối tượng mua bán của hợp đồng; giá chuyển nhượng cổ phần; quy định về phương thức và thời hạn thanh toán; cam kết của Bên Bán; cam kết của Bên Mua; thay đổi và bổ sung các điều khoản của hợp đồng; kế thừa; các sự cố vi phạm; thông báo; điều khoản cuối cùng; và chữ kí xác nhận của hai bên.

– Sau khi thỏa thuận, các bên đi đến lập biên bản xác nhận về việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng;

– Tổ chức mở cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần;

– Thực hiện thủ tục chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty;

– Thực hiện thủ tục đăng kí cổ đông sáng lập theo quy định.

Trong đó, pháp luật có quy định cụ thể về trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập phải bao gồm những giấy tờ sau:

– Thông tin của các cổ đông sáng lập sau khi đã có sự thay đổi, được lập thành danh sách cụ thể;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần kí kết giữa các bên hoặc các giấy tờ, biên bản xác minh chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Có sự xác nhận, chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư về việc mua cổ phần, phần vốn góp hoặc việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và phải được lập thành văn bản cụ thể.

Hồ sơ bao gồm:

– Tên, mã số thuế, mã doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế thì có thể thay bằng Giấy đăng ký kinh doanh.

– Tên và địa chỉ nơi trụ sở chính của công ty tọa lạc, mã số doanh nghiệp, trường hợp đối với cổ đông sáng lập là tổ chức là số quyết định thành lập, hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân nếu cổ đông sáng lập là cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;

– Họ tên, Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của pháp luật cùng với chữ ký của người đại diện hợp pháp theo điều luật của công ty.

Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập được thực hiện qua 02 bước:

– Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thông báo về việc thay đổi cổ đông sáng lập đã bao gồm những giấy tờ trên theo quy định, công ty tiến hành thực hiện việc gửi thông báo đến Phòng Đăng kí kinh doanh đúng với nơi công ty đã làm thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

– Sau khi nhận được thông báo đầy đủ theo quy định của pháp luật, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy tờ biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập cho công ty.

Lưu ý khi trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ đông sáng lập có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là những thông tin cần thiết về cổ đông sáng lập và trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, rất mong có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin ý nghĩa, hữu ích. Hãy  liên hệ với công ty Tư vấn Blue Nghệ An để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận