Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, số lượng cổ đông luôn có sự thay đổi qua các đợt chào bán cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập công ty. Được ghi tên trong sổ cổ đông và trong Điều lệ công ty.

Quy định pháp luật khi thay đổi cổ đông công ty cổ phần:

 • Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
 • Cá nhân, tổ chức góp vốn để trở thành cổ đông phổ thông công ty cổ phần phải thực hiện ngay tại thời điểm đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

Thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

Những trường hợp thay đổi cổ đông:

 • Do cổ đông doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Do cổ đông sáng lập doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần.
 • Do cổ đông là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.

Thủ tục thay đổi cổ đông công ty bao gồm:

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi cổ đông công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 • Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi.
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi.
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

 • Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An..
 • Xem xét tinh hợp lệ hồ sơ và cấp giấy hẹn cho doanh nghiệp.
 • Nếu không hợp lệ yêu cầu thay đổi bổ sung hồ sơ đến khi đúng quy định pháp luật.
Thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

      Thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

Văn phòng Luật Blue cung cấp dịch vụ thay đổi cổ đông công ty:

 • Tư vấn pháp luật về vấn đề liên quan đến thay đổi cổ đông.
 • Thay mặt khách hàng soạn hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận và trao tận tay khách hàng khi nhận kết quả.
 • Tư vấn pháp luật sau thay đổi.

Liên hệ Luật Blue để được tư vấn pháp luật về thủ tục thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An. Luật Blue là đơn vị uy tín về lĩnh vực doanh nghiệp, cam kết sẽ làm khách hàng hài lòng khi sử dụng dịch vụ pháp luật.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận