Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Nghệ An

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Nghệ An

Bạn đang muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể nhưng đang vướng mắc bởi thủ tục, hồ sơ thành lập hãy liên hệ với chúng tôi, công ty Blue sẽ hướng dẫn cụ thể, tư vấn miễn phí, nhanh và chính xác nhất mọi thắc mắc của bạn!

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

                                  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Trước hết, theo quy định tại Điều 66 NĐ 78/2015, thì hộ kinh doanh được hiểu là một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Sau đây là trình tự thành lập hộ kinh doanh cá thể:
Thứ nhất: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình gửi giấy đề nghị đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh gồm:
– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử ( nếu có);
– Ngành, nghề kinh doanh;
– Số vốn kinh doanh;
– Số lao động;
– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Nghệ An

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Nghệ An

Thứ hai: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 của NĐ78/2015/NĐ-CP;
– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợ hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
 Thứ ba: Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký đăng doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 Thứ tư: Theo định kỳ làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận