Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Hồ sơ thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

Là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hoạt động dưới loại hình cổ phần. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do có sự thay đổi về tỷ lệ góp vốn giữa các cổ đông, số lượng cổ đông… Nên doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi cổ đông doanh nghiệp.

Những trường hợp thay đổi thông tin cổ đông doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp:

 1. Do cổ đông doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 2. Do cổ đông sáng lập doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần.
 3. Do cổ đông là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
Hồ sơ thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

                         Hồ sơ thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

Hồ sơ thay đổi cố đông doanh nghiệp trong trường hợp do chuyển nhượng cổ phần:

 1. Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (Theo mẫu).
 2. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 3. Biên bản thanh lý hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 4. Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi.
 5. Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi.
 6. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 7. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
  Hồ sơ thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An

                     Hồ sơ thay đổi cổ đông doanh nghiệp tại Nghệ An 2

Công ty tư vấn Blue của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi cổ đông doanh nghiệp. Tư vấn Thủ tục thay đổi cổ đông – thành viên công ty tại Nghệ An.
Quý khách hàng cần sử dụng dịch vụ, cần tư vấn hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhận dịch vụ uy tín.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận