Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Quy định về vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bạn đang muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên? Bạn đang muốn tìm hiểu những Quy định về vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên? Vậy hãy cùng Tư vấn Blue chúng tôi tim hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến quy định về vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau.

tien

Hình minh họa

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

Căn cứ điều 47 luật doanh nghiệp 2014 Số: 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nguồn vốn được góp từ các thành viên của công ty. Sau khi đã thành lập công ty TNHH xong, sau một thời gian các thành viên sẽ thực hiện góp vốn theo quy định của pháp luật. Vậy quy định về vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên như thế nào? Bravolaw xin tư vấn cho bạn như sau:

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng kí doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Thành viên phải góp vốn góp phần vốn góp công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng kí thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này thành viên có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

Theo quy định của pháp luật thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn đã góp;

Trường hợp phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng kí điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đầy đủ phần vốn góp theo khoản 2 điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn như đã cam kết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty đăng kí thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Thông tin cá nhân: Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

d) Giá trị cũng như phần vốn góp của các thanh viên;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến quy định về vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên, các quý vị đang tìm hiểu về vấn đề này, cần tư vấn thêm xin liên hệ với Tư vấn Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận