Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không

Theo quy định tại Điều 84 BLDS 2005 quy định

một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi thỏa mãn 4 điều kiện sau:

  1. Phải được thành lập một cách hợp pháp.
  2.  Phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
  3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
  4.  Pháp nhân nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.
Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không

    Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không

  Tham khảo ==>   Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014:

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Như vậy đối với doanh nghiệp tư nhân tài sản của chủ doanh nghiệp không tách bạch với khối tài sản của doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp không được giới hạn.
  • Cho nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Liên hệ với công ty Tư vấn Blue để được tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An cụ thể hơn.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận