Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Văn phòng đại diện tại Nghệ An có phải kê khai thuế tháng không?

Nếu như chi nhánh của doanh nghiệp là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng có thể thực hiện được toàn bộ chức năng hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp trong đó đặc biệt được thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền thì văn phòng đại diện của doanh nghiệp chỉ là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích doanh nghiệp và thực hiện chức năng giao dịch với khách hàng mà không được trực tiếp phát sinh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện chỉ hầu như đại diện cho cơ quan tổ chức của mình hoặc giới thiệu, trưng bày sản phẩm, không thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoạch toán phụ thuộc nên không phát sinh nghĩa vụ thuế độc lập, không phải nộp thuế và không kê khai thuế hàng tháng. Mã số hoạt động của văn phòng đại diện là mã số trực thuộc của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện tại Nghệ An có phải kê khai thuế tháng không?

Văn phòng đại diện tại Nghệ An có phải kê khai thuế tháng không?

Để hiểu rõ hơn về văn phòng đại diện, hãy liên hệ với công ty tư vấn Tư vấn Blue để được cung cấp thông tin và hỗ trợ các dịch vụ.

Dịch vụ tư vấn của Blue.

  1. Tư vấn các vấn đề trước khi thành lập văn phòng đại diện.
  2. Công chứng các hồ sơ giấy tờ cho khách hàng.
  3. Soạn thảo giấy đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty tại Nghệ An, quyết định, biên bản họp của công ty về việc thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An.
  4. Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  5. Theo dõi hồ sơ, hướng dẫn khách hàng sửa đổi bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu hợp pháp từ phía cơ quan nhà nước.
  6. Đại diện lấy kết quả đăng ký kinh doanh cho khách hàng, tiến hành thủ tục khắc dấu văn phòng đại diện, thông báo việc sử dụng con dấu văn phòng đại diện cho khách hàng;
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận