Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm.
Để được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong vòng 6 tháng trước ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Chủ giấy chứng nhận đắng ký nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại nghệ an

           thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại nghệ an

Thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện như sau:

Chuẩn bị hồ sơ gia hạn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu.
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Giấy ủy quyền( trường hợp nộp đơn thông qua người đại diện).
  • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.
thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại nghệ an

thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại nghệ an

Nộp hồ sơ:

  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thì tiến hành nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ, Cục sỡ hữu trí tuệ nhận hồ sơ và xử lý theo quy định.
  • Trường hợp không có thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  • Trường hợp có thiếu sót, không hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người ra yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đúng yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc phản đối không chính xác thì Cục sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.
    Xử lý đơn:

Thời gian nhận kết quả:

  • 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Hãy liên hệ đến Luật Blue để được tư vấn chi tiết.  Về Thủ tục gia hạn đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận