Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An

Nhằm mở rộng kinh doanh công ty hình thức được nhiều doanh nhân lựa chọn là tăng vốn. Là hình thức trực tiếp phát triển công ty. Tùy thuộc vào từng khả năng mỗi doanh nghiệp có những lựa chọn. Trong Doanh nghiệp tư nhân, tư cách của doanh nghiệp gắn chặt với tư cách của chủ doanh nghiệp. Luật Blue xin giới thiệu một số thông tin liên quan tăng vốn công ty tư nhân.

Tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An

Tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An

Thủ tục tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An:

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ:

 • Thông báo về việc tăng vốn đầu tư bao gồm những nội dung sau:
 1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư.
 3. Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • ·   Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Thời hạn thực hiện: 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

 • Phòng đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch đầu tư.
 • Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ:
 1. Hồ sơ hợp lệ: Nhận giấy hẹn và chờ kết quả.
 2. Hồ sơ không hợp lệ: Thay đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định pháp luật về vốn đầu tư:

 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác.
 • Đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.
 • Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.
Tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An

Tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An

Văn phòng Luật Blue cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn pháp luật về thay đổi đăng ký kinh doanh như:
 1. Thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư doanh nghiệp.
 2. Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở công ty.
 3. Thay đổi đại diện pháp luật công ty.
 4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thực hiện các dịch vụ pháp luật doanh nghiệp:
 1. Dịch vụ thành lập công ty: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, công ty tư nhân.
 2. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
 3. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.
 4. Thực hiện khắc dấu công ty: dấu tròn, dấu chức danh, dấu trọn bộ công ty…
 • Tư vấn pháp luật các ngành luật khác: Pháp luật đất đai, Luật sở hữu trí tuệ, Luật dân sư và các ngành luật khác.
 • Thực hiện các dịch vụ pháp lý nếu khác hàng yêu cầu.

Hãy liên hệ đến Blue để được tư vấn pháp luật về tăng vốn công ty tư nhân tại Nghệ An một cách tốt nhất.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận