Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thành lập công ty dịch vụ việc làm

Dịch vụ việc làm bao gồm: Tư vấn, giới thiệu việc làm; Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Công ty hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

Các dịch vụ việc làm của công ty dịch vụ việc làm bao gồm:

 • Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động;
 • Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lap động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động;
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiến việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Các hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp

 • Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.
 • Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động, của vùng và cả nước.
 • Được dạy nghề theo quy định của pháp luật.
Thành lập công ty dịch vụ việc làm (Nguồn internet)

Thành lập công ty dịch vụ việc làm (Nguồn internet)

Điều kiện để công ty được hoạt động dịch vụ việc làm

Công ty dịch vụ việc làm được thực hiện các hoạt động của mình trên thực tế khi được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều kiện được cấp Giấy phép:

 • Có địa điểm và trụ sở ổn định, đặt ở nơi thuận tiện và đủ diện tích cho việc giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp. Nếu trụ sở thuê thì phải ổn định từ 36 tháng trở lên.
 • Có phòng sử dụng cho hoạt động tư vấn, phòng sử dụng cho hoạt động giới thiệu và cung ứng lao động, phòng sử dụng cho hoạt động về thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, Fax, E-mail và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng.
 • Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.
 • Có ít nhất 05 (năm) cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ, có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án.
 • Giấy phép hoạt động có thời hạn 36 tháng.
 • Đã thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật. Công ty phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

 • Thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật.
 • Bảo đảm các quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động.
 • Thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động và người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn.
 • Thực hiện đúng các chế độ tài chính, các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật và bồi thường các thiệt hại do vi phạm các hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 • Lập sổ theo dõi cập nhật đầy đủ và thường xuyên các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian một năm (đối với trường hợp thực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên) hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động (đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động dưới 12 tháng).
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm, doanh nghiệp phải đăng trên báo địa phương hoặc báo Trung ương trong 05 (năm) số liền thông tin về tên gọi, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.
 • Trước 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về ngày bắt đầu hoạt động.
 • Tại trụ sở của doanh nghiệp phải có biển đề rõ tên doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ. Trong trường hợp cần thiết phải dùng tiếng nước ngoài, thì cỡ chữ nước ngoài phải nhỏ hơn cỡ chữ tiếng Việt và viết ở phía dưới chữ tiếng Việt.
 • Doanh nghiệp phải có sơ đồ các bộ phận làm việc và phải niêm yết công khai bản sao giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (có công chứng) ở trụ sở.
 • Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng đầu năm và cả năm về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội địa phương sở tại nơi đặt trụ sở chính, nội dung báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thành lập công ty dịch vụ việc làm (Nguồn internet)

Thành lập công ty dịch vụ việc làm (Nguồn internet)

Thành lập công ty dịch vụ việc làm

Hồ sơ thành lập:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng).
 • Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép của doanh nghiệp theo quy định pháp luật..

Nộp hồ sơ:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương sở tại.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép cho doanh nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Liên hệ đến Tư vấn Blue để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận