Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
  • Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

    Để bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ và những quyền liên quan khác. Hạn chế hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ pháp luật đã quy định cụ thể những biện pháp xử lý. Theo quy định của pháp luật những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ: Bị xử lý h ...

    Để bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ và những quyền liên quan khác. Hạn chế hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ pháp luật đã quy định cụ thể những biện pháp xử lý. Theo quy định của pháp luật những hà ...

  • Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền liên quan tại Nghệ An

    Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền liên quan: Căn cứ vào Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau: Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Mạo danh người biểu diễn, ...

    Các hành vi bị coi là xâm phạm quyền liên quan: Căn cứ vào Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định như sau: Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi h ...