Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Hộ kinh doanh cá thể tại Nghệ An phải nộp những loại thuế gì

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
Khi bạn đăng ký thành lập hộ kinh doanh bạn phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, thuế.
Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp là Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân
Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo 6 mức:

 Bậc thuế Thu nhập mỗi tháng  Mức thuế cả năm phải nộp
1 > 1 500 000  1 000 000
2  Trên 1 000 000 đến 1 500 000  750 000
3  Trên 750 000 đến 1 000 000  500 000
4  Trên 500 000 đến 750 000  300 000
5  Trên 300 000 đến 500 000  100 000
6  Bằng hoặc nhỏ hơn 300 000  50 000
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận