Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần tại Nghệ An

Công ty tư vấn Blue đơn vị uy tín thay đổi đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi. Với những kiến thức pháp luật và kinh nghiệm tư vấn hôm nay nhân viên tư vấn của công ty xin chia sẻ và hướng dẫn doanh nghiệp về thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần tại Nghệ An.

Những trường hợp thay đổi cổ đông:

 • Do cổ đông doanh nghiệp chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Do cổ đông sáng lập doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần.
 • Do cổ đông là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần tại Nghệ An

Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần tại Nghệ An

 

Thủ tục thay đổi cổ đông công ty bao gồm:

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi cổ đông công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng.
 • Danh sách cổ đông sáng lập trước khi thay đổi.
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau khi thay đổi.
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông doanh nghiệp.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:

 • Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An..
 • Xem xét tinh hợp lệ hồ sơ và cấp giấy hẹn cho doanh nghiệp.
 • Nếu không hợp lệ yêu cầu thay đổi bổ sung hồ sơ đến khi đúng quy định pháp luật.
Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần tại Nghệ An

Thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần tại Nghệ An

Văn phòng Luật Blue cung cấp dịch vụ thay đổi cổ đông công ty:

 • Tư vấn pháp luật về vấn đề liên quan đến thay đổi cổ đông.
 • Thay mặt khách hàng soạn hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhận và trao tận tay khách hàng khi nhận kết quả.
 • Tư vấn pháp luật sau thay đổi.

Hãy liên hệ đến Luật Blue được tư vấn sử dụng dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận