Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Khái niệm về nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu thường là các dấu hiệu như một từ, ngữ, hình ảnh, biểu tượng, logo hoặc sự kết hợp các yếu tố này được sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ để giúp người tiêu dùng có thể phân biệt được các sản phẩm, dịch vụ khác nhau trên thị trường (Theo điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Khái niệm tên thương mại

Tên thương mại là “tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh” (Theo điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại

  • Cả nhãn hiệu và tên thương mại có điểm chung đó là đều có chức năng phân biệt giữa cái này với cái kia và đều sự điều chỉnh chung của Luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nhãn hiệu dùng để phân biệt các loại hàng hóa dịch vụ với nhau, có nguồn gốc xuất xứ khác nhau, hoặc các hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc giống nhau.  Nhưng quy trình hình thành các loại hàng hóa, dịch vụ đó khác nhau. Còn tên thương mại dùng để phân biệt giữa chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác.
  • Tại điều 74 của Luật sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu sẽ bị coi là không có khả năng phân biệt nếu “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ”.
  • Tại điều 78 của Luật sở hữu trí tuệ thì Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu “Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác.
  • Về cơ bản thì Tên thương mại là tên gọi thường được gọi theo tên Doanh nghiệp thể hiện trên Giấy phép đăng ký kinh doanh còn Nhãn hiệu là dấu hiệu được doanh nghiệp đặt ra để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ của đơn vị khác.
  • Ngoài ra, theo Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì Tên thương mại có thể được tự động bảo hộ nếu như đáp ứng được các tiêu chí pháp luật đặt ra. Còn Nhãn hiệu thì phải bắt buộc đăng ký theo trình tự. Thủ tục của pháp luật tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

Để đăng ký nhãn hiệu, hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận