Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là gì? Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia. Hãy cùng Tư vấn Blue Nghệ An tìm hiểu các nội dung liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) như sau.

ht

Ảnh minh họa

Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư năm 2014 và Luật dân sự năm 2015

Khái niệm về hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC):

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 thì hợp đồng hợp tác kinh doanh (Business Cooperation Contract) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh để phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Vì vậy, hình thức này tương đối tiện lợi cho các nhà đầu tư.

Khi một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, mà trong đó:

Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài (với công ty hợp danh) thì tuân theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thủ tục đăng ký hợp đồng BCC với Sở kế hoạch đầu tư:

Hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

– Bản sao CMND, đăng ý kinh doanh hoặc giấy tờ xác định tư cách pháp lý của các nhà đầu tư

– Đề xuất dự án đầu tư.

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Hợp đồng BBC

Nơi nộp:

Phòng đăng ký đầu tư- Sở kế hoạch đầu tư

Thời gian :

15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lê, Phòng đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Nội dung hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC chính là hợp đồng thỏa thuận của các bên về việc cùng thực hiện 1 dự án. Vì vậy, ngoài hình thức và thủ tục tuân theo quy định pháp luật về luật đầu tư, Những nội dung của hợp đồng BCC cơ bản tuân theo quy định của hợp đồng dân sự. Nội dung được xác lập chủ yếu dựa trên sự thỏa thuận, tự nguyện của các bên. Nội dung cơ bản gồm những vấn đề sau:

– Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

– Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

– Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh
doanh giữa các bên;

– Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

– Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Vai trò của hợp đồng BCC

– Không phải thành lập pháp nhân mới, các bên không phải tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp nên nhanh chóng tiến hành hoạt động kinh doanh đặc biệt với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
– Giúp các nhà đầu khắc phục được điểm yếu của mình và sử dụng được hầu hết các lợi thế trong kinh doanh.
– Khi ký hợp đồng BCC các bên độc lập và nhân danh chính mình trong quá trình hoạt động.

Trên đây là các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC), nếu quý vị có các thắc mắc liên quan đến vấn đề trên hãy liên hệ ngay với Tư vấn Blue Nghệ An để được tư vấn miễn phí nhé.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận