Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thành lập doanh nghiệp hai thành viên tại Nghệ An

Thành lập doanh nghiệp hai thành viên thuộc loại hình công ty TNHH, thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014.
Đối với việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên, Công ty  Blue sẽ hướng dẫn cho bạn thực hiện các thủ tục sau:
Thứ nhất, soạn thảo hồ sơ
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (tải mẫu tại đây)
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên.
– Bản sao các giấy tờ liên quan
Thứ hai, nộp hồ sơ:

Thành lập doanh nghiệp hai thành viên tại Nghệ An

  Thành lập doanh nghiệp hai thành viên tại Nghệ An

Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch – đầu tư tỉnh Nghệ An, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
– Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện việc thành lập công ty.
Nếu hồ sơ không hợp lệ thì tổ chức, cá nhân nhận thông báo và làm lại hồ sơ theo thông báo yêu cầu và nộp lại tại bộ phận một cửa.

Đọc thêm ==> Thành lập doanh nghiệp Nghệ An

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận