Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Điều kiện để thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

HIện nay vấn đề đầu tư học vấn cho con cái rất được các phụ huynh rất quan tâm, kinh tế càng phát triển, vấn đề đầu tư chất xám từ khi còn nhỏ đã được lưu ý đến. Chính vì vậy rất nhiều trường mầm non tư thục chuẩn quốc tế được mở ra rất nhiều, và nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng quan tâm đến vấn đề này. Tư vấn  Blue Nghệ An xin chia sẻ đến quý vị những điều kiện để thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài như sau.

tải xuống (60)

Nguồn Internet

Những điều kiện để thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

1. Nhà đầu tư phải là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân và được xác nhận của cơ quan chính quyền sở tại (đối với pháp nhân phải có giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan, đối với cá nhân phải hợp pháp hóa Lãnh sự các giấy tờ liên quan).

2. Có dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam đã được phê duyệt và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến đặt cơ sở đồng ý bằng văn bản. Trong trường hợp dự án xin đầu tư để đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học chưa có trong quy hoạch mạng l­ưới thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư (có văn bản xác nhận của cơ quan có trách nhiệm, ngân hàng, báo cáo kiểm toán tài chính của 02 năm liền kề gần nhất).

4. Có đủ các điều kiện ban đầu về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo.

5. Điều kiện về vốn đầu tư và cơ sở vật chất

– Dự án xin thành lập mới các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tại Việt Nam phải có suất đầu tư tối thiểu là 1.000 USD/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Số lượng người học được sử dụng để tính toán theo quy mô người học tại thời điểm của phân kỳ đầu tư cuối cùng của dự án. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

– Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư tối thiểu phải đạt 600 USD/người học (bằng 60% của dự án xin thành lập mới nêu trên).

– Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động trên 20 năm tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của trường, trung tâm và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương đồng ý bằng văn bản về việc cấp đất hoặc cho thuê đất để tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở Giai đoạn đầu tối đa là 5 năm các cơ sở này phải có hợp đồng (hoặc thỏa thuận nguyên tắc) thuê cơ sở ổn định để triển khai đào tạo, giảng dạy và phải đảm bảo việc đầu tư cơ sở vật chất theo đúng tiến độ của dự án.

Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới 20 năm và không xây dựng cơ sở riêng thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc thuê trường, lớp, nhà bếp, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian tối thiểu là 5 năm.

6. Điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo

– Người được đề cử làm giám đốc, hiệu trưởng phải có kinh nghiệm quản lý các cơ sở giáo dục tương ứng ít nhất 5 năm.

– Giáo viên thì phải đảm bảo có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non

– Các dự án đầu tư của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên cho từng giai đoạn phát triển.

7. Về ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy

– Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích sử dụng các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Nhật trong quá trình giảng dạy. Các tiếng nước ngoài khác sẽ được xem xét cụ thể theo từng dự án.

– Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được phép giảng dạy thông qua phiên dịch.

8. Về tổ chức lớp học

* Số trẻ tối đa trong 01 nhóm/lớp được quy định như sau:

Trẻ nhà trẻ:

– Trẻ 03-12 tháng tuổi: 15 trẻ/nhóm;

– Trẻ 13 – 24 tháng tuổi: 20 trẻ/nhóm;

– Trẻ 25 – 36 tháng tuổi: 25 trẻ/nhóm.

Trẻ mẫu giáo:

– Trẻ 03 – 04 tuổi: 25 trẻ/lớp;

– Trẻ 04 – 05 tuổi: 30 trẻ/lớp;

– Trẻ 05 – 06 tuổi: 35 trẻ/lớp.

* Số lượng giáo viên trong 01 nhóm/lớp được quy định như sau:

– Đối với trẻ nhà trẻ: 05 trẻ/giáo viên;

– Đối với trẻ mẫu giáo: 10-12 trẻ/giáo viên.

Muốn thành lập một trường mầm non tư thục có vốn đầu tư nước ngoài quý vị phải đảm bảo các điều kiện trên. Đúng chuẩn quốc tế mà công ty Tư vấn Blue Nghệ An đã gửi đến quý vị. Hy vọng những nội dung về các điều kiện để thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp ích cho quý vị.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận