Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Trong nền kinh tế mở cửa và phát triển hiện nay thì hoạt động đầu tư nước ngoài diễn ra càng ngày càng sôi nổi hơn. rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, chưa kể các Việt Kiều ở các nước khác muốn đầu tư về nước nhà. Bên cạnh đó pháp luật Việt Nam cũng đã có những quy định chặt chẽ và cụ thể hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty luật Blue Nghệ An xin chia sẻ với quý vị những điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam như sau.

images1

Nguồn Internet

Quy định hoạt động đầu tư tại Việt Nam, được thực hiện theo các hình thức sau:

  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế (còn gọi là thành lập doanh nghiệp).
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (Public – Private Partner: Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư).
  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (Business Cooperation Contract: Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh).

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam sẽ thể hiện dưới các hình thức:

– Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế.

– Điều kiện về hình thức đầu tư.

– Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư.

– Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư.

– Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

Những điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ áp dụng theo các nguyên tắc sau đây:

– Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó.

– Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó.

– Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

– Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

– Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này và các ngành, phân ngành dịch vụ này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại pháp luật, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành.

Trên đây là những thông tin về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Namcông ty luật Blue Nghệ An muốn chia sẻ với quý vị. Hy vọng những thông tin trên sẽ có ích cho quý vị. Mọi vấn đề còn thắc mắc quý vị có thể liên hệ trực tiếp với công ty luật Blue Nghệ An để được hướng dẫn thêm.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận