Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp

Ngày nay, việc các tổ chức kinh tế, doanh nhân nước ngoài tham gia thành lập, đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần trong các doanh nghiệp tại nước ta không còn quá xa lạ. Và xu hướng đó ngày một tăng theo làn sóng đầu tư và hội nhập của nền kinh tế toàn cầu. Hãy cùng Tư vấn Blue Nghệ An tìm hiểu các thông tin liên quan cũng như điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp như sau.

dau tu1

Ảnh minh họa

Căn cứ pháp lý :

– Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.
(Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này; Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên)
– Việc thanh toán của bên nhận chuyển nhượng cho bên chuyển nhượng vốn góp
– Theo Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về Giao dịch tài chính của doanh nghiệp: “Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp”.
– Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc thanh toán cho các giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp đó. Do đó, khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn công ty Việt Nam phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại một ngân hàng tại Việt Nam; có thể được mở bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ, tùy thuộc vào đồng tiền được dùng để góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Các hình thức góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam:

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh

– Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của công ty theo các hình thức sau đây:

  • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông
  • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh
  • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần

a. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức:

– Có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này;
– Có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại nơi tổ chức đó đã đăng ký;
– Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

b. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

– Có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này.
– Bản sao hộ chiếu còn giá trị
– Các điều kiện khác quy định trong điều lệ của doanh nghiệp mà nhà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.

Công ty luật Blue Nghệ An thực hiện nội dung pháp lý :

Luật Blue tiến hành soạn thảo hồ sơ trên cơ sở dữ liệu khách hàng cung cấp trong thời gian 03 ngày làm việc.
Ký xong khách hàng chuyển lại hồ sơ chúng tôi sẽ tiến hành nộp và giải trình tại cơ quan nhà nước.
Thời gian và giá dịch vụ: Xin ý kiến chấp thuận của sở kế hoạch và đầu tư về việc góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp thời gian : 15 ngày làm việc
Xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và dấu công ty thời hạn: 10 ngày làm việc

Hãy liên hệ với công ty Tư vấn Blue Nghệ An chúng tôi nếu quý vị còn có thắc mắc gì liên quan đến các thông tin về điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận