Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân khác công ty TNHH như thế nào

Theo quy định luật Doanh nghiệp 2014

Giữa các loại hình doanh nghiệp có các điểm khác nhau. Doanh nghiệp tư nhân khác công ty TNHH như thế nào.

Về chủ sở hữu

 1.  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN.
 2.  Công ty TNHH có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 Về quan hệ sở hữu

 1. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
 2.  Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ từ ngày nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Sự khác nhau về việc thay đổi vốn góp trong quá trình hoạt động

 1.  Doanh nghiệp tư nhân có thể chủ động bổ sung vốn. Việc bổ sung này chỉ cần ghi chép trong sổ kế toán của công ty.
 2. Công ty TNHH muốn thay đổi vốn điều lệ phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân khác công ty TNHH

                  Doanh nghiệp tư nhân khác công ty TNHH

Về trách nhiệm

 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 2. Chủ sở hữu công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn góp của mình.

 Về tổ chức

 1. Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất, chủ doanh nghiệp có quyền định đoạt với tài sản doanh nghiệp cũng như có toàn quyền quyết định việc tổ chức quản lý để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.
 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quản lý hoặc thuê người quản lý nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và các bên thứ ba.
 3. Công ty TNHH gồm có công ty TNHH 2 thành viên và một thành viên tổ chức chặt chẽ hơn, nhìn chung công tác tổ chức quản lý rõ ràng với cơ cấu tổ chức cụ thể.

Liên hệ trực tiếp với công ty Tư vấn 

Blue để tư vấn doanh nghiệp tư nhân khác công ty TNHH như thế nào

Tham khảo == > Thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon