Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu toàn bộ trách nhiệm của mình.
Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân quản lý doanh nghiệp đóng vai trò rất lớn. Mỗi doanh nghiệp tư nhân có thể thiết lập cơ cấu tổ chức riêng hợp lý để phù hợp với hoạt động của công ty mình. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An được biết như sau.

Theo điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 nêu rất rõ quy định của pháp luật về việc tổ chức quản lý trong doanh nghiệp tư nhân:

 

 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

                   Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp tư nhân tại Nghệ An

  1.  Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  3. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý.
  4. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động.
  5.  Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
  6. Trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
  7. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Liên hệ với công ty Tư vấn Blue để được tư vấn doanh nghiệp tư nhân.

Tham khảo == > Thành lập công ty TNHH ở Nghệ An

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận