Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Chi nhánh công ty tại Nghệ An có phải nộp thuế môn bài không

Theo quy định tại Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014

  •  Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.
  • có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
  • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 Chi nhánh công ty tại Nghệ An có phải nộp thuế môn bài không

                  Chi nhánh công ty tại Nghệ An có phải nộp thuế môn bài không

Căn cứ vào văn bản hợp nhất Số: 33/VBHN-BTC ngày 14/07/ 2014 về việc hướng dẫn thực hiện thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ- CP ngày 30/8/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài:

  • Quy định các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh).
  • Hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh).
  • Có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số).
  • Như vậy, chi nhánh công ty thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài.

Để biết rõ hơn các vấn đề về chi nhánh, hãy liên hệ với công ty tư vấn Blue để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể mọi vấn đề pháp lý.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận