Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
Dịch vụ đất đai
  • Dịch vụ làm lại sổ đỏ bị mất tại Nghệ An

    Sổ đỏ là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để bảo vệ quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức sử dụng đất. Khi mất sổ đỏ, cá nhân, tổ chức không thể thực hiện các thủ tục hành chính như: mua bán, ...

    Sổ đỏ là tên gọi tắt của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để bảo vệ quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức sử dụng đất. Khi mất sổ đỏ, cá nhân, tổ chức không t ...