Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Xin giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An

Hiện nay, kinh doanh xăng dầu là loại hình kinh doanh phổ biến.  Blue tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ giấy phép tại Nghệ An có thể xúc tiến nhanh quá trình xin giấy phép. Hoàn thành các thủ tục pháp lý trong thời gian sớm nhất.

Công ty tư vấn Blue xin được hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục xin giấy phép sau đây:

Căn cứ vào Nghị định 83/2014/NĐ- CP về kinh doanh xăng dầu

Chuẩn bị hồ sơ

  • Hồ sơ xin cấp mới giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An bao gồm:
  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
  3. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
  4. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này.
Hoạt động cây xăng dầu tại Nghệ An

   Hoạt động cây xăng dầu tại Nghệ An

  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả:
  1. Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận hồ sơ một cửa thuộc sở Công thương Nghệ An. Nhận giấy biên nhận hồ sơ theo quy định.
  2. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc . Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
  3. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc. Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận