Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Tư vấn lập địa điểm kinh doanh tại Nghệ An

Địa điểm kinh doanh là gì.

địa điểm kinh doanh tại Nghệ An

địa điểm kinh doanh tại Nghệ An

Theo quy định tại khoản 3- Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014:
Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
Như vậy, địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh, là nơi làm phát sinh lợi nhuận trực tiếp chứ không chỉ là nơi để giao dịch, tiếp thị, trưng bày sản phẩm,… Loại hình như nhà kho, nhà xưởng, cửa hàng, cửa hiệu… chính là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

địa điểm kinh doanh tại Nghệ An

địa điểm kinh doanh tại Nghệ An

Khi lập địa điểm kinh doanh bạn sẽ phải nộp thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh đó 1.000.000 đồng/năm.
Tên của địa điểm kinh doanh được đặt theo quy định tại điều 41 của Luật doanh nghiệp 2014. NĐ 78/2015 hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp cũng hướng dẫn cụ thể về tên địa điểm kinh doanh: tên của địa điểm kinh doanh có thể đăng ký bằng tên nước ngoài và tên viết tắt, phần tên riêng trong tên của địa điểm kinh doanh không được sử dụng cụm từ ” công ty” hay ” doanh nghiệp”.
Bạn có thể đặt địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính, nhưng chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hoặc chi nhánh. Bạn có thể lập nhiều địa điểm kinh doanh trên cùng một tỉnh, thành phố để tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty mình mà không bị hạn chế.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận