Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Tư vấn cấp phép an ninh trật tự tại Nghệ An

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự:

Là loại giấy bắt buộc phải có đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để được cấp phép chuẩn bị thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự ra sao. Thì nhiều người vẫn chưa được biết rõ. Sau đây công Tư vấn Blue xin được tư vấn bạn biết đến lĩnh vực cấp phép an ninh trật tự.

Tư vấn cấp phép an ninh trật tự tại Nghệ An

                      Tư vấn cấp phép an ninh trật tự tại Nghệ An

Căn cứ vào Nghị định số 72/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, hồ sơ. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm những nội dung sau:

Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
  • Bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( trừ hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận này); giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ( đối với chi nhánh doanh nghiệp); giấy chứng nhận đăng ký thuế ( đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
Tư vấn cấp phép an ninh trật tự tại Nghệ An

                           Tư vấn cấp phép an ninh trật tự tại Nghệ An

  • Bản khai lý lịch của người được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này ( có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy thẻ cư trú ( xuất trình bản chính để kiểm tra).

Nộp hồ sơ tại:

  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan Công an có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận về an ninh. Trong trường hợp không đủ điều kiện thì cơ quan Công an phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.
  • phí, lệ phí cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên môn cao, năng động, nhiệt tình. Luật Blue tư vấn cấp phép an ninh trật tự tại Nghệ An.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận