Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong công ty tại Nghệ An

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Trong quá trình hoạt động thì việc thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị là điều diễn ra bình thường. Và thủ tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị được quy định rõ trong Luật doanh nghiệp 2014. Với nhiều kinh nghiệm trong ngành, Blue xin hướng dẫn quy trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong công ty tại Nghệ An như sau:

Thủ tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong công ty tại Nghệ An

 Thủ tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong công ty tại Nghệ An

Hồ sơ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty bao gồm: 

  1. Văn bản của Hội đồng quản trị đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Văn bản đề nghị phải giải thích lý do thay đổi.
  2. Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
  4. Bản chính đơn xin từ chức hoặc đơn xin thay thế người đại diện của pháp nhân.
  5. Danh sách trích ngang của những người dự kiến bố trí vào các chức danh thay đổi.
Dịch vụ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong công ty tại Nghệ An

Dịch vụ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong công ty tại Nghệ An

Dịch vụ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty tại Nghệ An của Blue bao gồm:

  1. Tư vấn miễn phí quy định pháp luật về thành viên Hội đồng quản trị.
  2. Tư vấn miễn phí thủ tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Đại diện theo ủy quyền soạn thảo hồ sơ thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
  4. Tư vấn miễn phí sau khi thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Hội đồng quản trị.

Hãy liên hệ với Công ty Blue để được tư vấn miễn phí thủ tục thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận