Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Với thủ tục thành lập rất phức tạp và soạn thảo rất nhiều giấy tờ, để hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Công ty tư vấn Blue là đơn vị chuyên tư vấn doanh nghiệp sẽ hướng dẫn dẫn trình tự thực hiện như sau:
Căn cứ vào Luật đầu tư năm 2014, thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An được thực hiện.

Xin chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

 • Hồ sơ bao gồm:
 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 2.  Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
 3. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
  – Đề xuất dự án đầu tư.
 4. Bản sao một trong các tài liệu giấy tờ theo yêu cầu.
 5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32.
 7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Cơ quan đầu tư tiếp nhận hồ sơ.
 • Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

  Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Sau khi có quyết định chấp nhận chủ trương của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư tiến hành xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 1. Hồ sơ bao gồm: 01 bộ tương tự như hồ sơ xin chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 2. Cơ quan đầu tư tiếp nhận hồ sơ.
 3. Thời gian giải quyết:
  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

 • Hồ sơ bao gồm:
 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên (nếu có).
 4. Bản sao hợp lệ một số giấy tờ theo quy định.
 5. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

       Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

 • Cơ quan nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Thời gian giải quyết: 05 Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nhận đăng ký kinh doanh:

 • Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu.
 • Làm thủ tục thông báo mẫu dấu theo quy định tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận