Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thành lập công ty nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Trong bài viết này công ty Tư vấn Blue Nghệ An xin gửi đến quý vị các bước để thành lập công ty nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam như sau.

kd

Nguồn Internet

1. Công ty có vốn nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hóa bất động sản như sau:

 • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
 • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.
 • Nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
 • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.
  Về vốn: Công ty phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định: 20.000.000.000 đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Công ty phải ít nhất là 20.000.000.000 đồng.

2. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài:

Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu, quy mô đầu tư; vốn và phương án huy động vốn; địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ thì ngoài những tài liệu nêu trên cần có thêm:

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có).
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội:

ngoài những tài liệu như dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ tướng Chính Phủ thì có thể có thêm Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu nhà đầu tư có đề xuất).

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính.

Trình tự xử lý: Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ của nhà đầu tư, Sở sẽ gửi hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi văn bản đến các cơ quan liên quan (ví dụ như có quan quản lý nhà nước về đất đai) để lấy ý kiến. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ lập hồ sơ thẩm định dự án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng Chính Phủ hoặc Quốc Hội để quyết định chủ trương đầu tư. Khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc.

Thời hạn dự kiến kéo dài từ 35 – 40 ngày.

3. Nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu gì để thành lập công ty có vốn nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam?

Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Hồ sơ về pháp nhân:

– Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập

– Điều lệ hoạt động

– Hộ chiếu người đại diện quản lý vốn tại công ty ở Việt Nam

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính

– Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư.

– Xác nhận số dư ngân hàng của nhà đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Hồ sơ về cá nhân: Hộ chiếu của nhà đầu tư

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính: Xác nhận số dư ngân hàng của nhà đầu tư

Lưu ý: các văn bản được cấp tại cơ quan nhà nước của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Hồ sơ chứng minh địa điểm thực hiện dự án, trụ sở chính:

-Hợp đồng thuê địa điểm

-Đăng ký kinh doanh của bên cho thuê

-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-Giấy phép xây dựng hoặc sơ đồ mặt bằng đối với trường hợp thuê đất tại tòa nhà văn phòng, tòa nhà có chức năng hỗn hợp.

-Tài liệu để giải trình khác (nếu có).

Những thông tin về thành lập công ty nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Namcông ty Tư vấn Blue Nghệ An tổng hợp trên hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị trong công việc kinh doanh của mình. Mọi vấn đề còn thắc mắc xin liên hệ với công ty Tư vấn Blue Nghệ An để được hướng dẫn thêm.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận