Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Gia hạn bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Nghệ An

Các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp chỉ có thời hạn nhất định và có thể gia hạn hoặc duy trì hiệu lực tùy thuộc vào đó là quyền Sở hữu công nghiệp nào. Các quyền Sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế ( bao gồm cả giải pháp hữu ích), Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý, Thiết kế bố trí mạch tích hợp. Trong số các quyền sở hữu công nghiệp nêu trên thì có những loại có thể gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ, có trường hợp không thể gia hạn, và có trường hợp có hiệu lực vĩnh viễn. Luật Blue xin chia sẻ gia hạn bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Nghệ An như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Giấy chứng nhận đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích.

Đối với hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế là 20 năm kể ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, còn giải pháp hữu ích là 15 năm. Hết thời hạn này thì văn bằng bảo hộ sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.

Bởi quá trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến luôn luôn thay đổi, nên việc quy định này không chỉ ở Việt Nam mà còn được áp dụng ở đa số các quốc gia khác trên thế giới. Đây được coi là một quy định phù hợp để quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc sở hữu cộng đồng. Từ đó, có cơ sở để phát triển các giải pháp sáng chế mới.

Thực chất đây cũng là khoảng thời gian vừa đủ để chủ sở hữu hưởng lợi từ sáng chế, giải pháp hữu ích của mình. Bởi nhiều năm sau đó chúng sẽ không còn giá trị nữa. Để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích thì chủ sở hữu phải nộp phí duy trì theo từng năm.

Quy định này cũng có điểm thuận lợi cho các chủ đơn ở chỗ nếu như sáng chế còn giá trị khai thác thương mại đến đâu thì chủ sở hữu có quyền nộp phí duy trì đến thời điểm đó, mà không phải nộp phí duy trì liền lúc cho 20 năm.
Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế thì chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng – trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực. Và lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn đã quy định là: 6 tháng, nhưng không được quá 6 tháng – kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Cũng như việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ thì để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực. Nếu như không làm thủ tục này, Bằng độc quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký liên quan cũng sẽ chấm dứt hiệu lực khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước. Cụ thể, tại điểm b Khoản 4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu – trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực thì chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì có thời hạn là 10 năm kể từ ngày đăng ký và được gia hạn hai lần liên tiếp và mỗi lần là 5 năm. Vậy tổng thời gian được bảo hộ của Kiểu dáng công nghiệp là 20 năm.

Hồ sơ gia hạn Kiểu dáng công nghiệp:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp ( bản gốc)
  • Tờ khai đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Giấy ủy quyền ( nếu nộp đơn thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp)

Bố trí mạch tích hợp.

Đối với bố trí thiết kế mạch tích hợp thì không thể gia hạn được mà hiệu lực của văn bằng bảo hộ này sẽ tự động chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau:

  • Kết thúc 10 năm sử dụng, tính từ ngày nộp đơn;
  • Kết thúc 10 năm khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên Thế giới (được tính từ ngày người có quyền đăng ký nó hoặc nó đã được người có quyền cho người khác sử dụng);
  • Kết thúc 15 năm sử dụng, kể từ ngày thiết kế bố trí đó được tạo ra.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thì không cần phải gia hạn hay duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ vì riêng đối với loại giấy chứng nhận này sẽ có giá trị vô thời hạn.

Tùy thuộc vào từng loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau mà có những quy định về điều kiện gia hạn và duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ khác nhau. Các quy định này đều dựa trên thực tế về tính chất, cũng như giá trị thương mại và khả năng hữu ích của nó tồn tại trên thực tế để quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có thời hạn sử dụng là 10 năm và được gia hạn nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần gia hạn là 10 năm cho đến khi nào chủ sở hữu không muốn sử dụng nhãn hiệu đó nữa hoặc nộp đơn xin chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ( bản gốc)
  • Tờ khai đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Giấy ủy quyền ( nếu nộp đơn thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp

Mọi vấn đề vướng mắc về sở hữu trí tuệ nói chung và gia hạn bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Nghệ An nói riêng, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được tư vấn miễn phí.

 

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận