Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Nghệ An

Công ty tư vấn Blue xin được cung cấp một số thông tin về việc như sau:

 • Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường. Để đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá.
 • Có 2 dạng công bố là công bố hợp tiêu chuẩn và công bố hợp quy chuẩn kỹ thuật.
 1. Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn.
 2. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

              Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

 • Đối tượng của công bố hợp chuẩn là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng.
 • Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.
 • Việc công bố phù hợp tiêu chuẩn tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.
 • Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.
 • Do các Bộ quản lý ngành lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh. Thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm liên hệ với Blue trong thời gian sớm nhất.

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các hoạt động liên quan.
 • Đại diện khách hàng hoàn thành các thủ tục đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
 • Ngoài ra, còn hỗ trợ tư vấn các dịch vụ tư vấn luật nếu có yêu cầu.
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận