Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Đặc điểm loại hình công ty hợp danh tại Nghệ An

Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, với loại hình này, Công ty có thể kết hợp được uy tín cá nhân của Các thành viên công ty để tạo dựng hình ảnh cho công ty nên dễ dàng tạo được sự tin cậy của đối tác kinh doanh.

Công ty tư vấn Blue xin được chia sẻ những thông tin về đặc điểm của loại hình Công ty hợp danh hiện nay như sau:

Công ty hợp danh được quy định tại Chương VI từ Điều 172 đến Điều 182 Luật doanh nghiệp năm 2014, theo đó:

Về thành viên và trách nhiệm pháp lý:

 1. Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty.
 2. Cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh) ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 3. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
 4.  Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Về tư cách pháp nhân:

 • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Các đặc điểm nổi bật công ty hợp danh

          Các đặc điểm nổi bật công ty hợp danh

  Về vốn:

 1.  Huy động vốn: Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 2.  Thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình nếu được tất cả các thành viên hợp danh khác đồng ý.
 3.  Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 4. Trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của Công ty.

 Về cơ cấu tổ chức:

 • Tất cả thành viên hợp danh hợp lại thành Hội đồng thành viên.
 • Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Để được biết rõ hơn về loại hình Công ty hợp danh liên hệ với Công ty tư vấn Blue, Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận