Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục thành lập hợp tác xã tại Quỳ Hợp- Nghệ An

Hiện nay kinh tế hợp tác không phải là khu vực chính để tạo ra nhiều lợi nhuận và tăng trưởng kinh tế, nhưng là khu vực có vai trò, vị trí quan trọng trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho đông đảo người lao động, tạo sự ổn định về chính trị – xã hội góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT-XH. Hợp tác xã với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, cá thể, đáp ứng nhu cầu phong phú của đời sống cộng đồng. Công ty Tư vấn Blue Nghệ An xin gửi đến quý vị các thông tin về thủ tục thành lập hợp tác xã tại Quỳ Hợp- Nghệ An như sau.

htx

Nguồn Internet

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

  • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.
  • Hồ sơ đăng ký.
  • Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
  • Có trụ sở chính.

Căn cứ tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã thì thủ tục thành lập hợp tác xã như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT thì tiếp nhận, xử lý hồ sơ được quy định như sau:

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

– Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ quy định tại Điều 4 Thông tư này.

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi giấy biên nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II-1 và trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã yêu cầu người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

– Cơ quan đăng ký hợp tác xã không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài các giấy tờ được pháp luật quy định. Hợp tác xã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực về những nội dung đã kê khai trong hồ sơ.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc xử lý hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Ưu điểm của loại hình hợp tác xã:

– Có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia.

– Việc quản lý hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn.

– Các xã viên tham gia hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.

Nhược điểm của loại hình hợp tác xã:

Hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp tác xã cũng có những hạn chế nhất định như.

– Không khuyến khích được người nhiều vốn.

– Nhiều kinh nghiệm quản lý, kinh doanh tham gia hợp tác xã do nguyên tắc chia lợi nhuận kết hợp lợi ích của xã viên với sự phát triển của hợp tác xã.

– Việc quản lý hợp tác xã phức tạp do số lượng xã viên đông.

Sở hữu manh mún của các xã viên đối tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã.

Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã như sau:

– Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu.

– Điều lệ hợp tác xã.

– Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

– Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã,

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Cơ quan thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập hợp tác xã:

– Sở kế hoạch và Đầu tư.

– Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Tổng cục thuế.

– Chi cục thuế quản lý công ty.

– Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5- 10 ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày lễ.

Trình tự thực hiện thành lập hợp tác xã

– Nộp 1 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt hợp tác xã; nếu hồ sơ hợp lệ, quý sở sẽ trao giấy biên nhận hồ sơ hẹn đến ngày lấy kết quả, theo quy định là 05 ngày làm việc.

– Sau khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hệ với công an làm thủ tục khắc dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu.

– Đăng bố cáo 03 số báo trong 1 tháng về việc lập HTX.

Những thông tin về các ưu, nhược điểm và các trình tự cũng như các thủ tục thành lập hợp tác xã tại Quỳ Hợp- Nghệ Ancông ty Tư vấn Blue Nghệ An tổng hợp trên hi vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị.

 

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon