Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về chiến lược kinh doanh. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để tìm đến cơ hội mới.
Là đơn vị tại Nghệ An đang muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ từ công ty tư vấn.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

  Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

Công ty tư vấn Blue là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp tại Nghệ An. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An.

Cách thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định:

  1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH 1 thành viên thành TNHH 2 thành viên trở lên.
  2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH 2 thành viên trở lên thành TNHH 1 thành viên.
  3. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.
  4. Chyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành TNHH và ngược lại.
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

  Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An:

  1. Văn bản pháp luật quy định : Theo quy định của luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành.
  2. Hồ sơ: Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định.
  3. Thực hiện các thủ tục thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng: khi chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp cần phải đổi con dấu.
Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Công ty tư vấn Blue để tư vấn thủ tục chi tiết, hướng dẫn cụ thể.
.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận