Văn phòng luật sư doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo (gọi chung là đơn) cho Cục Bản quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả. Có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

Đối với Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quy định như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.
Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An

Hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Nghệ An

Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ với công ty tư vấn Blue, để được cung cấp dịch vụ tư vấn sau:

  • Tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.
  • Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ về đăng ký quyền tác giả.
  • Tiến hành mô tả tác phẩm được bảo hộ.
  • Tư vấn pháp lý liên quan sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện cho khách hàng và soạn thảo hợp đồng thuộc lĩnh vực thuộc sở hữu trí tuệ.
  • Tra cứu thông tin và cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến quyền tác giả.
  • Liên hệ với Luật Blue để được hỗ trợ.
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận