Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Tư vấn hình thức góp vốn của công ty TNHH tại Nghệ An

Theo Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp

 1. Quy định Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty.
 2. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp.
 3. Góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.
 4. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng.
 5. Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật.
 6. các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam( quy định tại Điều 35 LDN 2014).

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên công ty phải góp đúng loại tài sản và đủ số vốn như đã cam kết.

Tư vấn hình thức góp vốn của công ty TNHH tại Nghệ An

                  Tư vấn hình thức góp vốn của công ty TNHH tại Nghệ An

Tại thời điểm thành viên góp đủ vốn thì công ty phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên với nội dung như sau:

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 2. Vốn điều lệ của công ty.
 3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân.
 4. Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân.
 5. Tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức.
 6. Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên.
 7. Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.
 8. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Để biết rõ hơn các quy định về vốn góp liên hệ với công ty tư vấn Blue để được tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận