Văn phòng tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Nghệ An  - Thành lập công ty tại Vinh Nghệ An  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Nghệ An  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Thành lập công ty tnhh hai thành viên tại Nghệ An

Công ty tư vấn Blue cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trọn gói, luôn luôn tư vấn miễn phí mọi hồ sơ và thủ tục đầy đủ cho khách hàng.
Trước hết, khái quát về công ty TNHH 2 thành viên, thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Soạn thảo hồ sơ.

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên.
  4. Bản sao các giấy tờ liên quan.
Thành lập công ty tnhh hai thành viên tại Nghệ An

         Thành lập công ty tnhh hai thành viên tại Nghệ An

Nộp hồ sơ.

  1. Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch – đầu tư tỉnh Nghệ An, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
  2. Đến ngày hẹn, tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện việc thành lập công ty.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì tổ chức, cá nhân nhận thông báo và làm lại hồ sơ theo thông báo yêu cầu và nộp lại tại bộ phận một cửa.
Liên hệ văn phòng luật sư doanh nghiệp Blue

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận